De tre overlevende unger – nu med en kønsfordeling på 1.1.1 – altså en han, en hun og en der endnu er usikker (ligner mest en han). Der er en tydeligt dom spot og to der stadig er helt lyse – om de er BEW eller bare overmarkerede dom spot tør jeg ikke sige endnu, selvom jeg naturligvis håber på BEW! :)
Alle unger er som udgangspunkt sat som “reserveret” – altså kommer de ikke til salg. Der er flere på venteliste som skal kontaktes når ungerne bliver lidt ældre og jeg skal have afgjort med mig selv om en af de lyse skal blive hjemme når jeg med større sikkerhed ved hvad farve de er. Derfor ser jeg som udgangspunkt alle tre unger som afsat allerede.