Statistiker

Statistik på kuldstørrelse, kønsfordeling og farve fordeling kommer her snarest

 

 

Kombinationer jeg har afprøvet i opdrættet og resultatet heraf /
Combinations in my litters :

Kuld A (Litter A)
Agouti + Agouti
=
6 agouti (2 hanner, 4 hunner / 2 male, 4 females)

********

Kuld B (Litter B)
Dom spot + Agouti
=
1 agouti (han / male)
5 dom spot (1 han, 4 hunner / 1 male, 4 females)

********

Kuld C (Litter C)
Dom spot + Dom spot
=
2 Dom spot (hanner / males)
1 agouti (han / male)

********

Kuld D (Litter D)
Dom spot (+ hvid modifier) + BEW  / Dom spot (+ white modifier) + BEW
=
1 Dom spot (+ hvid modifier. Hun  / dom spot + white modifier female)
+ 3 dødfødte ukendt farve. / + 3 stillborn unknown color

********

Kuld E (Litter E)
BEW + Dom spot (muligvis + hvid modifier)
/ BEW + dom spot (possible + white modifier)
=
2 dom spot + hvid modifier (hanner) / dom spot + white modifier (males)
2 dom spot + hvid modifier (hun) / dom spot + white modifier (female)

********

Kuld F (Litter F)
BEW + Dom spot
/ BEW + dom spot
=
3 dom spot + hvid modifier (hanner) / dom spot + white modifier (males)
1 dom spot + hvid modifier (hun) / dom spot + white modifier (female)

********

Kuld G (Litter G)
BEW + Dom spot
/ BEW + dom spot
=
2 ukendt (død ved fødsel) / unknown (stillborn)

********

Kuld H (Litter H)
BEW + Dom spot (+hvid modifier)
/ BEW + dom spot (+white modifier)
=
1 dom spot + modifier hun / 1 dom spot + modifier female
1 BEW hun / 1 BEW female
1 BEW han / 1 BEW male

********

 

Opsummering / Summary

Agouti + Agouti = Agouti
Dom spot + Agouti = Agouti
BEW + Dom spot (mulig + hvid modifier) = Dom spot + hvid modifier
BEW + Dom spot = Dom spot + hvid modifier
BEW + dom spot (+hvid modifier) = Dom spot (+hvid modifier) + BEW

Agouti + Agouti = Agouti
Dom spot + Agouti = Agouti
BEW + Dom spot (possible + white modifier) = Dom spot + white modifier
BEW + Dom spot = Dom spot + white modifier
BEW + dom spot (+white modifier) = Dom spot (+white modifier) + BEW

 

_